Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Det är viktigt att få känna sig sedd, bekräftad och omtyckt. Det är något som man får genom massage. Någon vill ta i mig, jag är okej.

 

När barn är små får de mycket beröring på ett naturligt sätt. Vi bär, lyfter, hjälper till med påklädning, tröstar med kramar och sitter med dem i knäet och läser sagor. I takt med att de blir större och klarar av saker själva är det lätt att det inte blir lika mycket beröring. Massage kan vara ett sätt få behålla den nära kontakt som beröring ger vilket är toppen. För beröring är något som vi alla mår bra av – hela livet!

 

Massage ger lugn och ro

Kroppen har två fantastiska system, kamp/flykt- systemet samt lugn och ro-systemet, som hjälper oss att agera och interagera med vår omvärld. Kamp/flykt- systemet aktiveras när vi är stressade eller upplever en fara, lugn och ro-systemet när vi känner oss trygga. Det finns flera sätt att aktivera lugn och ro-systemet, och massage/beröring tillhör ett av de främsta. När lugn och ro-systemet får råda känner vi glädje, ökad social samhörighet och vår empatiska förmåga ökar. Matspjälkningen fungerar också bättre vilket gör att vi tar upp näring bättre. Det leder i sin tur till att vi lättare håller oss friska, växer och orkar mer.

 

Massage ökar kroppsmedvetandet

Massage hjälper barn att få bättre kroppsmedvetenhet genom att känna var kroppen börjar och slutar. Något som inte alltid är så lätt när man är mitt uppe i en tillväxtperiod till exempel. Barnet känner också lättare om det gör ont någonstans eller om det finns någonstans där det är extra skönt att få massage. Det är också ett sätt att ”vara i kroppen”. I dagens samhälle är det lätt att hjärnan får för mycket stimulans och kroppen för lite. Med massage så balanseras detta. När vi är lugna och balanserade så klarar vi bättre av stressande situationer. Något som behövs i dagens samhälle med en ständig ström av information och intryck. Ett stressat barn drar gärna med sig andra, men massagen hjälper barnet att komma ner i varv och då blir också barngruppen lugnare och mer harmonisk.

 

På barnets villkor

Innan du ger massage till ett barn ska du alltid fråga om barnet vill få massage. På så vis tränas barnet i att lära sig säga nej till beröring det inte vill ha. Deras integritet ökar och de känner att de bestämmer över sin kropp. Det lär sig också att det är okej att säga nej till beröring som de inte vill ha. Tänk på att inte gå ifrån barnet om de tackar nej till massage utan gör något annat tillsammans eller sitt kvar en stund. Fråga igen vid ett senare tillfälle om barnet vill ha massage. På så vis skapas tillit och trygghet, som i sin tur stärker band och skapar sunda relationer.

 

Att tänka på när du ger massage

Det är viktigt att vara lyhörd och närvarande när du ger massage. Om du har tankarna någon annanstans känns det när du masserar. Greppen känns kanske hårda, ryckiga eller inte så sköna som de brukar. Om barnet verkar besvärat eller vill dra sig undan; fråga om du ska sluta, ta lösare, hårdare eller om det vill ha massage någon annanstans istället.

 

Vanliga reaktioner

Alla barn är unika och reagerar på olika sätt när de får massage. Vissa blir glada, uppspelta och fnissiga. Speciellt om det finns kompisar runt omkring. Andra blir avslappnade, trötta och kanske somnar. Några blir pratiga och om de känner förtroende för dig händer det att de börjar berätta saker de upplevt eller känt. Kanske något som hänt under dagen eller som hänt tidigare. Det är också vanligt att barnet blir lite mer kissnödigt eller får fart på magen.

 

Även den som ger får

Massagens effekter uppnås även hos den som ger, för även massören blir ju berörd via sina händer. Du känner lugn och harmoni – något som hjälper dig på flera sätt. Det brukar exempelvis kännas lättare att hantera stökiga situationer. Du vet också att barnet fått din fulla uppmärksamhet och verkligen har blivit sett.

 

To Top